Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere - politikere, teologer, kunstnere og flere andre som fylder år

90 år den her uge


Helge Peter Larsen

Apoteker

85 år den her uge


Bent Johs. Lauritsen

Fhv. administrerende overlæge

Helge Olsen

Direktør

Eric Stieler

Direktør

80 år den her uge


Jørgen Birk Mortensen

Lektor emeritus

Jens Ulstrup

Professor emeritus

Carsten Abild

Lærer

75 år den her uge


Lene Wallin

Overlæge

Svend Ole Espensen

Advokat

Karen Margrethe Feldmose Antonsen

Pastor emeritus

Malte Koch

Pastor emeritus

Birgit Herslund

Fhv. teknisk direktør

Lars Vilks

Kunstner og kunstprofessor

Hans-Jørgen Bjerge Pedersen

Fhv. brigadegeneral

Klaus Ejner Andersen

Professor

Preben Holm

Pastor emeritus

Anna Kathrine Stender

Overlæge

Hans Christian Thomsen

Landsdommer

Jens Gunner Arendt

Fhv. domprovst

Ivan Nadelmann

Adm. direktør

Niels H. Secher

Professor og overlæge

Carsten Barløse

Pastor emer.

Ole Johannes Hartling

Tidl. ledende overlæge

Leif Beck Fallesen

Bestyrelsesformand, kommentator og fhv. ansv. chefredaktør

70 år den her uge


Morten Zeuthen

Professor og cellist

Birte Yding Glenthøj

Professor og overlæge

Finn Buhl

Pensionist og fhv. formand

Aage Rydstrøm-Poulsen

Fhv. rektor og institutleder

Estrid Janussen

Fhv. universitetsdirektør

Lars Lorensen

Direktør

Lene Holt Veino

Adm. direktør

65 år den her uge


Ann-Mette Elten

Sanger

Kasper Winding

Musiker

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen

Adm. direktør

Poul Dahl Jensen

Højesteretsdommer

60 år den her uge


Merete Løvschall

Kystdirektør og civilingeniør

Christen Winther Obel

Bestyrelsesformand og direktør

Uffe Rørbæk Madsen

Musiker, skuespiller og manuskriptforfatter

Jette Berg Poulsen

Teolog og sognemedhjælper

Ole Kamp

Teolog

Lars Bo Sommerfeldt Kaspersen

Professor

50 år den her uge


Kamille Nygård

Sognepræst

Susanne Hjorth

Teolog

Gitte Meyer Jørgensen

Sognepræst

Thomas Helveg

Fodboldtræner og tidl. fodboldspiller

Joan Dalsgaard Andersen

Teolog

40 år den her uge


Jendre Andreas Nørby Fyhn

Sognepræst

30 år den her uge


Katrine Robsøe

Medlem af Folketinget (R)

Pernille Gilbak Jensen

Teolog