Fra syrisk flygtning til dansk student: Efterskolen ændrede mit liv

Det kræver arbejde at få elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund på efterskole. Men lykkes det, er det et oplagt sted at begynde deres integration

Da Ali Bako begyndte på efterskole, turde han ikke tale med de andre elever. Efter fem måneder holdt han et oplæg om at være barn i krig foran 450 mennesker på skolen. Denne sommer blev han student fra Kalundborg Gymnasium. Foto: Ronas F. Korkmaz

Da Ali Bako en augustdag i 2018 ankom til Tølløse Privat- og Efterskole, var det med sved på panden. Fem år forinden var han flygtet fra Syrien. Og efter to år i dansk folkeskole var hans karaktergennemsnit for lavt til at begynde på en ungdomsuddannelse, og han kæmpede endnu med at lære dansk.