Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Store Kresten og Lille Kresten

”Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand.”

Paulus' Brev til Efeserne 2, 19