Kirke- og kulturmedarbejder

Hareskov Kirke
Ansøgningsfrist: 1.8.2021

Hareskov Kirke

Kirke- og kulturmedarbejder søges til Hareskov Kirke

Menighedsrådet ved Hareskov Kirke søger pr. 1. september 2021 eller snarest muligt derefter en kirke- og kulturmedarbejder med fokus på børne- og familiearbejdet i kirken.

Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2022 og på 25-30 timer/ugentligt afhængig af kvalifikationer. Arbejdstiden er fleksibel.

Vi tilbyder dig:

 • et afvekslende arbejde med plads til eget initiativ
 • en aktiv kirke der henvender sig til både børn, unge, familier og ældre
 • en meningsfuld hverdag i et sogn med mange forskellige mennesker
 • gode kollegaer og frivillige ildsjæle fra lokalområdet
 • stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for fleksible arbejdstider

Vi forventer, at du:

 • er kirkeligt engageret med interesse i at arbejde i en kirkelig sammenhæng
 • har et drive, der kan løfte kirkens arbejde bl.a. med børn og familier
 • har ledererfaring og gerne undervisningserfaring
 • har interesse for erfaring med sang og musik for børn
 • er god til at skabe relationer og kan inspirere frivillige
 • er fleksibel og hjælpsom på alle områder af kirkens aktiviteter
 • har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
 • er god til kommunikation og medier

Jobbet indeholder bl.a. følgende arbejdsopgaver:

 • lede og udvikle børne- og familieområdet, så vi når ud til børn og familier i sognet
 • planlægge, koordinere og arbejde med gennemførelse af børne- og familieaktiviteter som f.eks. babysalmesang og mini-konfirmand undervisning 
 • synliggøre vores kirke i lokalområdet, bl.a. via sociale medier
 • rekruttere, engagere og motivere frivillige fra lokalområdet
 • facilitere, støtte og løfte frivillige og kirkelige aktiviteter

Har du en særlig interesse, du brænder for og gerne vil bringe med ind i denne stilling, hører vi også gerne om det.

Den aktuelle stilling er knyttet til Hareskov Kirke med fokus på kirkeligt arbejde for børn, unge og familier.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt dit CV og eventuelle uddannelsesbeviser senest d. 1. august 2021 kl. 12.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 33 i vores sognehus på Skandrups Allé 34, 3500 Værløse

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/ kirke – og kulturmedarbejder.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. Bemærk, at nogle uddannelser inden for kristendom/religion og diakoni opfylder uddannelseskravet – læs nærmere i cirkulæret.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 1. En medarbejder, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193 kr. – 383.181 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.654 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 2. Medarbejdere, der derfor opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 303.654 kr. – 433.790 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113 kr.(nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).

OK-tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner)

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Administrationschef Trine Flæng på tlf. 3031 7005, email: 9239fortrolig@sogn.dk

Din ansøgning inkl. CV og relevant dokumentation sendes til 9239fortrolig@sogn.dk 

Hareskov Kirke er en aktiv kirke med kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter for mennesker i alle aldre. Vi afholder gudstjenester og andagter for alle aldre, babysalmesang- og rytmik for de helt små, mini-konfirmand- og konfirmandundervisning for de lidt større, kirkekor for små og store, studiekredse for voksne og seniorklub for de ældre. Aktiviteterne afholdes primært i vores kirke og vores sognehus, men vi bruger også vores dejlige natur i Hareskoven til kirkens aktiviteter.

Hareskov Kirke tilhører Hareskov Sogn, der indgår i et fælles pastorat med Værløse Sogn, hvor der er 2 kirker. I pastoratet deler vi 5 præster, som på skift betjener de 3 kirker. Vi deler også ressourcer og omkostninger til administration og pasning af kirkegårdene.

Hareskov Kirkes Vision:
Hareskov kirke vil virke for et åbent fællesskab, der både åndeligt, kulturelt og socialt formidler det kristne budskab om kærlighed, glæde og tilgivelse